Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen seloste
Päivitetty 31.3.2021

Rekisteri
Koillis-Tarvike Oy:n verkkosivusto

Rekisterinpitäjä
Koillis-Tarvike Oy, Sysimiehentie 1, 98120 Kemijärvi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa ja tietosuojavastaava
Toimitusjohtaja Sami Nyyssönen, etunimi.sukunimi@koillistarvike.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käyttäjä voi lähettää Koillis-Tarvike Oy:lle yhteydenottopyynnön verkkosivuilla olevalla lomakkeella. Henkilötietojen käsittelyn perusteina on yhteydenottopyyntöön vastaaminen ja verkkosivuston toiminnallisuus. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Tämä sivusto voi sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Rekisterin tietosisältö
Lomakkeelta tallennetaan ne yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), jotka palautteen lähettäjä on ilmoittanut sekä viesti.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan käyttäjiltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti organisaation ulkopuolelle. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Manuaalinen aineisto: Sähköisessä muodossa oleva palaute tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Manuaalista aineistoa käsitellään lukituissa tiloissa, joihin on rajattu pääsy.
  • Sähköinen aineisto: Saapuneita viestejä käsittelevät vain Koillis-Tarvike Oy:n työntekijät. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumus sekä pyytää kyseisten tietojen poistamista.

Henkilön, joka haluaa tarkastaa, korjata tai poistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti.